« Back

01.01.2018

Във връзка с удължаването на сроковете за изпълнение на проект Студентски практики към МОН до 31.08.2018 година, се разрешава и на студенти първи курс да провеждат практическо обучение.

Моля, да съобразявате  графиците си с крайния срок за провеждане на практическото обучение.
 
При наситен график да се следва схема 5 дни по 8 часа (за магистри и задочно обучение), когато се работи събота и неделя, да има два дни прекъсване през седмицата. Ако държавни/общински или други организации работят по време на националните празници, в системата към договора със съответната работодателска организация да се качи файл с Декларация, че работи по празниците и да се упоменават конкретно извършваните дейности.
Относно графиците на редовните студенти, моля академичните наставници да проследяват съответствието им с учебните занятия, а студентите да не попълват график за 6-8 часа в дни, когато имат аудиторна натовареност (лекци и семинари).
 

Договорите се генерират от системата на http://praktiki.mon.bg/sp/actions/login.php в три екземпляра, след попълнен и одобрен график от ментор и академичен наставник и допълнително се представя декларация за банковата сметка и липса на конфликт на интереси, която може да изтеглите (декларация)

За повече информация, моля свържете се с Кремена Цанкова на 032/261-433 или мобилен 0889294862, както и на място в Деканата на ФИФ, ет. 5 на Костаки Пеев №21.

Още полезна информация

Указание за прием на документи:

Студенти 

Генериране на договор от системата в 3 екземпляра подписан лично от студента, след като:

                   - Се е уверил, че обучаващата организация има сключен договор с ПУ "П. Хилендарски"

                   - Е избрал ментор от обучаващата организация и той е потвърдил вашия график;

                   - Е избрал академичен наставник и той е потвърдил вашите програма и график;

                   - С начална дата на практиката -  понеделник две седмици по-късно от  подаването на договора.

Попълнена декларация за студент в един екземпляр подписана лично. Образец на декларацията >>ТУК<<

ВАЖНО: При попълване на личната информация в профила на студента използвайте личен IBAN 

ДОКУМЕНТИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ НА СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ!

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ СТАВА В СЛЕДНИЯ РЕД:

 • 4-ти курс редовно и задочно обучение;
 • 3-ти курс редовно и задочно обучение;
 • Магистри редовно и задочно;
 • 2-ри курс редовно и задочно обучение;
 • Работещи при наличие на свободни места след записване на изброените по-горе.

 

Обучаваща организация

 • Договор на обучаващата организация в 3 екземпляра с печат, подпис и списък на менторите генериран от системата;
 • Договор/и на ментор/и от обучаващата организация в 3 екземпляра само с подпис. Договорът се генерира след като менторът е избран от студент;
 • Попълнена декларация за ментори с печат и подпис на обучаващата организация в един екземпляр. Образец на декларацията  >>ТУК<<
 • Попълнена регистрационна форма от работодател в електронен вариант и изпратенза на karierencentarpu@gmail.com. Образец на регистрационната форма за работодател>>ТУК<<
 • Попълнено писмо за намерение. Образец на писмото >>ТУК<<
 • Попълнена декларация за ментор. Образец на декларацията  >>ТУК<<


 Още >>ТУК<<