График на изпитите

   Заповед Р33-77 от 07.01.2019 за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ДИ и ЗДР) за учебната 2018/2019 на бакалавърските и магистърските програми на ФИФ

 


Бланка за график на изпитите същата се представя в съответната катедра от отговорника на курса, в срок до 10 януари (за първи семестър) и 25 май(за втори семестър).

 

ПОПРАВКАТА ПО "Съвременен БЕ" ПРИ  ДОЦ. ГАЙДАРОВА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.02. ОТ 12:00 Ч. В 332 С.З.

ПОПРАВКАТА ПО "СТРАНОЗНАНИЕ НА АЕ" ПРИ  ДОЦ. В. БОНЕВА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.02. ОТ 12:00 Ч. В 24 С.З.

 

ПОПРАВКАТА ПРИ Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.02. ОТ 14:00 Ч. В 14. С.З.

 

ПОПРАВКАТА ПРИ ДОЦ. Б. ЯНЕВ ПО "УВОД В ОЕ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.02 ОТ 10:00 Ч. В 237 КАБ.

 

Редовно обучение

На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля, да следите за промени в графиците на изпитите на сайта или на таблото в Ректората.

 


 

Задочно обучение


Поради извънредното положение и съгласно заповедта на Ректора на ПУ, изпитът по "История на стария свят - 2 част" се отлага от 04.04.2020 за датата на поправката.

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2019/20 ГОДИНА