График на изпитите

   Заповед Р33-77 от 07.01.2019 за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи (ДИ и ЗДР) за учебната 2018/2019 на бакалавърските и магистърските програми на ФИФ

 


Бланка за график на изпитите същата се представя в съответната катедра от отговорника на курса, в срок до 10 януари (за първи семестър) и 25 май(за втори семестър).

 

Редовно обучение

На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля, да следите за промени в графиците на изпитите на сайта или на таблото в Ректората.

 

Поправителният изпит по дисциплината "Култура и дигитална среда" при доц. Парушева ще се проведе на 08.07.2019 от 12:00 ч. в 18 ауд.

 

Поправката по дисциплината "История на балканските народи" при доц. д-р Д. Парушева ще се проведе на 08.07.2019 г. от 10,30 ч. в 18 ауд.

 

Поправителният изпит при доц. Кръстанова ще се състои на 5.07.2019 от 13 ч. в 40 сем. з. в сградата на ул. Костаки Пеев.

 

Изпитът по "Социология на неравенството и социалните стратификации" про доц. д-р Стойка Пенкова ще се проведе на 18 юни от 10.30 ч. в 17 ауд.

 

За студентите от специалност "Документалистика и архивистика":

Изпитът по дисциплината "Археология на българските земи" при д-р Н.Кирова-Йовчева ще се проведе на 27.06.2019 г. от 11,00 ч. в 20 с.з.

 

За студентите от специалност "История" и "Археология":

Изпитът по дисциплината "Нова обща история" при доц. д-р Симеон Кацаров ще се проведе на 02.07.2019 г. от 14,00 ч.

 

За студентите от специалност "Археология" - 3 и 4 курс:

Изпитът при доц.д-р Методи Даскалов ще се проведе на 25.06.2019 г. от 12,00 ч. в 31 с.з.

 

Промени и допълнения в графиците на февруарската изпитна сесия:

 

На вниманието на студентите по ИЧЕ и ГОЧЕ:

 

Изпитът по "Съвременен български език" при доц. д-р Т. Гайдарова ще се проведе на 01.03.2019 г. от 9:00 в 303 с.з. (Нова сграда

 


Задочно обучение

Поправителната и ликвидационната дати при доц. д-р Ив. Джамбов ще са съответно на 19.06. от 11,00 ч. в 20 с.з. и 06.07.2019 г. от 11,00 ч. в 21 с.з.

 

Изпитът при доц.д-р Т. Радев ще се проведе на 12.06.2019 г. от 10,00 ч. в каб.256-б.

 

 


АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017/18 ГОДИНА