Entries with tag 20 години социология .

31.05.16

НОВА БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА "ЕВРОПЕИСТИКА"
Read More About 31.05.16 »

18.11.15

Студентска научна сесия на тема "Астрономията като форма на живот"
Read More About 18.11.15 »

20.11.15

Конференция "Социоаналитичният обрат: БУРДИЙО И СЛЕД НЕГО"
Read More About 20.11.15 »

19.11.15

Конференция по повод 20 год. Социология "Пловдив-ролята на университетите"
Read More About 19.11.15 »
Showing 4 results.