Entries with tag конкурси .

20.03.2020

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество:България-Русия
Read More About 20.03.2020 »

31.01.2020

Конкурс за есе: "Васил Левски - диалози във времето, диалози с времето"
Read More About 31.01.2020 »

01.02. - 15.04.19

Национален конкурс за есе „Култури на знанието и свят на живота“ - СНЧ
Read More About 01.02. - 15.04.19 »

25.02.2019

Конкурс за набиране на проектни предложения
Read More About 25.02.2019 »

19.11.2018

Резултати от конкурса за ПДМУ по НП МУПД
Read More About 19.11.2018 »

05-15.11.2018

Конкурсна сесия за Млади учени и Постдокторанти
Read More About 05-15.11.2018 »

12.04.2018

Национален конкурс за есе „Култури на знанието и свят на живота“
Read More About 12.04.2018 »

24.02.2018

Конкурс "Лаборатория за слава FameLab" 2018
Read More About 24.02.2018 »
Showing 8 results.
Items per Page 20
of 1