17.10.14

Магистърски програми 2014/2015
Read More About 17.10.14 »

15.10.14

Придобиване на образователната и научна степен ‘доктор’
Read More About 15.10.14 »

14.10.14

Среща по програма Еразъм +
Read More About 14.10.14 »

10.10.14

Възможният капан
Read More About 10.10.14 »

8.10.2014

Доклад на проф. д.и.н. Людмил Спасов на тема Българо-турски дипломатическ
Read More About 8.10.2014 »

15.11.14

Регистър на академичния състав на ВУ
Read More About 15.11.14 »

7.10.14

Пътят на един странник към Родината
Read More About 7.10.14 »

6.10.2014

Публична лекция на доц. Сергей Тонковид
Read More About 6.10.2014 »

1.10.2014

Покров на Света Богородица
Read More About 1.10.2014 »

29.09.14

Откриване на учебната година
Read More About 29.09.14 »

26.09.2014

Доклад на проф. д.и.н. Людмил Спасов на тема Българо-турски дипломатическ
Read More About 26.09.2014 »

19.09.14

  Във Венеция, в университета Ка Фоскари се откри специалността „Българска филология”, а в нашите български университети тук има свободни места. Защо затихва интересът към перспективни и високо оценени специалности каквато е етнологията, а също и социалната антропология, науки всъщност, за различните човешки общности и умението да живеем в това различие, както показва времето ни...
Read More About 19.09.14 »

19.09.14

Г-жа Амелия Гешева за възможностите за работа на студентите, завършили специалностите на ФИФ
Read More About 19.09.14 »

13.09.2014

ГОЛЯМ КУПОН
Read More About 13.09.2014 »

12.09.2014

Християнска история и обществени ценности (лекции и дискусия)
Read More About 12.09.2014 »

01.08.2014

Археологическа eкспедиция в Брянск
Read More About 01.08.2014 »

25.07.2014

“Усети града”
Read More About 25.07.2014 »

24.07.2014

Изследване на клиентските нагласи на пътниците на летище “Пловдив”
Read More About 24.07.2014 »

22.07.2014

Серия от лекции по ''Социология на мрежите (след модерността)''
Read More About 22.07.2014 »

14.07.2014

Пресконференция на Катедра "Теология"
Read More About 14.07.2014 »
Showing 641 - 660 of 714 results.
Items per Page 20
of 36