11.11.14

Катедра Етнология организира информационни срещи
Read More About 11.11.14 »

10.11.14

Изложба „Археологическо лято 2014“
Read More About 10.11.14 »

07.11.14

Национална конференция по биоетика и биоправо.
Read More About 07.11.14 »

8.11.2014

Откриване на учебната година за магистърски програми на ФИФ
Read More About 8.11.2014 »

31.10.2014

Кратка история на Православната църква в Западна Европа през 20 в.
Read More About 31.10.2014 »

29.10.14

Еразъм +
Read More About 29.10.14 »

28.10.14

Конференция на тема: "Дейности в подкрепа на академичното предприемачество"
Read More About 28.10.14 »

27.10.2014

Научен семинар​ на тема „Развитие на социологията в Русия в периода 1990-20
Read More About 27.10.2014 »

24.10.14

Класиране в магистърски програми
Read More About 24.10.14 »

24.10.14 (17:00)

Етични аспекти в биологията и медицината от християнска гледна точка
Read More About 24.10.14 (17:00) »

24.10.14 (15:00)

Произход на живота - съвременни химични теории и накъде сочат те?
Read More About 24.10.14 (15:00) »

23.10.14

Сътворението: Как да разбираме Битие глави 1-3 предвид съвременните научни
Read More About 23.10.14 »

23.10.14

Култура и обитаване: ролята на етнографското изследване в процеса на архите
Read More About 23.10.14 »

23.10.14

Магистърска програма "Православие – традиция и съвременност"
Read More About 23.10.14 »

21.10.14

Заедно в час
Read More About 21.10.14 »

19.10.14

На разходка в Капана със социални антрополози на 19 октомври 2014 г. от 13ч
Read More About 19.10.14 »

17.10.14

Магистърски програми 2014/2015
Read More About 17.10.14 »

15.10.14

Придобиване на образователната и научна степен ‘доктор’
Read More About 15.10.14 »

14.10.14

Среща по програма Еразъм +
Read More About 14.10.14 »

10.10.14

Възможният капан
Read More About 10.10.14 »
Showing 581 - 600 of 670 results.
Items per Page 20
of 34