« Back

07.11.2019

На 07.11 (четвъртък) от 15 ч. в Заседателна зала "Компас" се проведе среща на месечния Методологически семинар по експериментална хуманитаристика, организиран от докторантите на катедра "Социология и научки за човека".В първата сесия Абективиране: между собственото и чуждото доклади изнедоха д-р Димитър Панчев и докт. Пламен Кольовски. Те предложиха два подхода към проблематизирането на "социалния абект". Във втората, докт. Лана Петкова представи част от заниманията си с Ню Ейдж и телесните практики.