« Back

9-11.07.15

От 9 до 11 юли 2015 г. в Цигов Чарк се проведе работен семинар на катедра „Етнология“, на който беше обсъден и приет учебен план за разкриване на нова бакалавърска специалност Културен туризъм и учебна документация, свързана с първоначалната акредитация. Бяха обсъдени и текущи промени в обучението по Етнология и Социална антропология, както и проблеми, свързани с кандидатстудентската ситуация. Обсъдиха се и проблеми, свързани с обучението на докторантите.