« Back

17.07.2019

Заповед на декана на Философско-историческия факултет за представяне на изпитни протоколи от лятна сесия при инспектори учебен отдел, администриращи специалностите на ФИФ.