« Back

24-25.05.2018

Ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

поздравява всички студенти, преподаватели и служители

с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
и обявява 24 май и 25 май за неработни и неучебни дни.

Заповед на Ректора на ПУ проф. д-р Запрян Козлуджов