« Back

01.05.2018

Ръководството на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" поздравява всички студенти, преподаватели и служители с Деня на труда и международната работническа солидарност - 1 май и обявява 1-ви май 2018 година(вторник) за неучебен и неработен ден.

Заповед на проф. д-р Запрян Козлуджов, Ректора на ПУ!