« Back

18.12.2017

На 18 декември (понеделник), от 17.00 часа в 34 с.з. (сградата на ПУ на ул. "Костаки Пеев" 21) ще бъде декемврийското събитие на Философски семинар с представяне на ас. д-р Мартина Минева по темата "Витгенщайн и философията върху "грапавата земя".
След доклада на д-р Минева са предвидени скромно  Коледно тържество и представяне на  новия брой на сп.   Καιρός за студентите от сп. Философия.