« Back

31.03.17

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

     Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет обявява конкурс за есе за ученици от 12 клас с интереси по дисциплините история и цивилизация, обществени науки и гражданско образование, психология и логика, етика и право, философия, свят и личност.

   Инициативата е част от дългосрочната стратегия на Катедра „Социология и науки за човека“ за работа с ученици и техните преподаватели от  гимназиалния курс и цели да провокира по-задълбочен интерес у младите хора към проблемите на съвременния глобален свят.

    ТЕМИ:

·       "Човешкото тяло в епохата на биотехнологиите"

·       "Виртуалният човек и реалният човек - как общуваме в глобалния свят?"

·       "Разболяват ли психиката ни междучовешките отношения?"

 

         Срокът за изпращане на текстовете е 31 март 2017 г. на адрес: sociology_hs@uni-plovdiv.bg.

         За повече информация