« Back

30.09.-01.10.2019

Студентските книжки на първокурсниците от Философско-историческия факултет ще бъдат връчвани по специалности, както следва:

Археология на 01.10.2019 г (вторник) от 10:30 в 4 ауд, Ректорат.

Документалистика и архивистика на 01.10.2019 г (вторник) от 10:30 в 4 ауд, Ректорат.

География, технологии и предприемачество на 30.09.2019 г (понеделник) от 15:00 в 20 с.з., Ректорат.

Гражданско образование и чужд език на 01.10.2019 г (вторник) от 08:00 в 23 с.з., Ректорат.

Европеистика на 30.09.2019 г (понеделник) от 15:00 в 20 с.з., Ректорат.

Етнология на 30.09.2019 г (понеделник) от 10:30 в 3 ауд., Ректорат.

История на 01.10.2019 г (вторник) от 10:30 в 4 ауд, Ректорат.

История и куртурно наследство на 01.10.2019 г (вторник) от 10:30 в 4 ауд, Ректорат.

История и чужд език на 01.10.2019 г (вторник) от 10:30 в 4 ауд, Ректорат.

Културен туризъм на 30.09.2019 г (понеделник) от 10:30 в 3 ауд., Ректорат.

Социална антропология на 30.09.2019 г (понеделник) от 10:30 в 3 ауд., Ректорат.

Социология и науки за човека на 01.10.2019 г (вторник) от 08:00 в 23 с.з., Ректорат.

Социология на правото, икономиката и иновациите на 30.09.2019 г (понеделник) от 15:00 в 20 с.з., Ректорат.

Теология на 30.09.2019 г (понеделник) от 9:00 в 4 ез. каб., Ректорат.

Философия на 01.10.2019 г (вторник) от 12:30 в 2105, АОНСУ, бул. „Санкт Петербург“ 63.