« Back

27.02. - 10.03.17

Моля, всички дипломирани през 2016 година студенти на Философско-историческия факултет  да се яват за подписване на дипломите си в периода 27 февруари-10 март 2017 година, в каб. 206, при инсп. Нели Чиликова!

Нека всички носят снимка формат 3,5/4,5 и бележка от УБ, че не дължат книги.

Разчитаме на спазването на сроковете, за което предварително Ви благодарим!