« Back

29-30.11.2019

На 29-30.11.2019 г.

 

ще се проведе студентска конференция на тема

 

"ЧОВЕКЪТ И НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ - Студентски етноложки срещи 2019"

 

Конференцията ще се проведе в два дни:

29.11 от 11:00 ч. в 13 аудитория (Ректората, Корпус Б) и на 30.11 от 09:30 ч. в Заседателна зала (1ет., Ректората на ПУ)

 

Организатори - катедра "Етнология"

Философско - историческия факултет на ПУ

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА