« Back

29.01.-16.02.2018

Моля, всички дипломирани през 2017 година студенти на Философско-историческия факултет (бакалаври и магистри),  да се яват в каб. 206, при инсп. Нели Чиликова, в периода 29 януари-16 февруари 2018 година, като представят бележка от УБ за липса на заети от библиотеката книги и носят една снимка, формат- за документи!