« Back

15.03.17

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ - ЕТНОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ

"Аз и моят съсед – какво ни разделя и какво ни събира?"

Катедра „Етнология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет, със съдействието на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, обявява конкурс за есе за ученици от 12 клас с изявени интереси в областта на краезнанието, литературата, историята, етнографията, туризма и културното наследство на темаАз и моят съсед – какво ни разделя и какво ни събира?“

Целта на организаторите е да стимулират творческия и изследователския дух, да провокират младите хора да изучават и съхраняват не само собствената си култура, но и тази на другия, различния (етнически, религиозно, културно), да потърсят корените на своята идентичност, но и да обърнат поглед към своя съсед.

Есето трябва да е с обем до 4 стандартни страници. Участниците в конкурса могат да получат повече информация на адрес www.logos.uni-plovdiv.net

Материалите се изпращат не по-късно от 15 март 2017 г. на следния адрес:                             pu-konkurs@uni-plovdiv.net

Оценяването на писмените работи ще се проведе до 03 април 2017 г. и ще се извърши от преподавателска комисия от катедра „Етнология“ в състав: председателдоц. д-р Добринка Парушева; членове: гл. ас. д-р  Борислава Петкова, гл. ас. д-р Стоян Антонов. Авторите на одобрените есета ще бъдат уведомени лично и поканени да представят своите разработки пред комисията.

Насоки за написване на ученическо есе на етноложка / антроположка тема

Организаторите на конкурса предвиждат следните награди:

  • Участниците, получили отлични оценки, имат възможност да запишат бакалавърска програма Етнология или Социална антропология (по избор) във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2017/2018 г. вместо полагане на кандидатстудентски изпит[1].
  • Студентите от 1 курс, специалност Етнология са приготвили допълнителни награди за най-добре представилите се кандидати.

Желаем успех и творческо вдъхновение на всички кандидати!

Катедра „Етнология“[1] На основание на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и съгласно с условията, посочени в справочника на Пловдивския университет, участието в конкурса се признава за кандидатстудентски изпит.