« Back

28.11.16

Обучение за работа с автентичен философски текст

След първото събитие от тазгодишната програма на Клуба за ентусиазъм ипрофесионализъм към ФИФ – дебат между студенти и ученици за националната идентичност, на 28 ноември с любезното домакинство на Френската гимназия се състоя двучасово обучение за работа с автентични философски текстове. Обучението беше подготвено и осъществено от г-жа Донка Алексиева, главен учител във ФЕГ и дългогодишен базов учител на ПУ, със съдействието на гл. ас. д-р Евелина Варджийска от катедра Философия на ФИФ.

Обучението тематизира необходимостта от използването на автентични философски текстове при преподаването на философия в средното училище, както и уменията, които се развиват при техния анализ. Представени бяха различни аргоритми и типове задачи за работа с текст.

В обучението участваха около 30 учители от гр. Пловдив и региона, както и студенти от ІІІ курс на специалност Философия, които са избрали курса по Методика. Седем от присъстващите действащи учители са бивши студенти от  ПУ, от специалностите Философия и социология.