« Back

27.02.17

Философски семинар към Катедра „Философия“

Философско-исторически факултет

ПУ „Паисий Хилендарски“

Ви кани на организационна среща на семинара

на 27 февруари (понеделник) 2017 г.

oт 17:00 часа,

28 с.з., ул. „Костаки Пеев” 21

Събитието ще бъде посветено на новата обща програма на Философския семинар за

втори (летен) семестър на акад. 2016/2017 г. и

първи (зимен) семестър на акад. 2017/2018 г.

 

Заповядайте!