« Back

25.03.15

На 25 март 2015 година се проведе среща на членовете на Катедра Етнология с Амелия Гешева - директор на ОИ „Старинен Пловдив“, Виделина Гандева, директор на ОП „Туризъм“ – Пловдив и представители на музеите в града. На срещата се обсъдиха учебният план на бакалавърската програма „Културен туризъм“ и проекта за професиограми за кадри в областта на културата, наследството и туризма. Професионалистите в сектора направиха препоръки и дадоха насоки за ориентиране на стажовете и практиките на студентите към нуждите на сектора, както и за включване на учебни дисциплини, които развили нужните знания и умения на студентите за работа в областта на културния туризъм.