« Back

23.03.17

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

на тема: "Състоянието на обществото – март, 2017 г.“

Катедра „Приложна и институционална социология“ на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира пресконференция на тема: "Състоянието на обществото – март, 2017 г.“

Пресконференцията, на която специалисти от катедрата представят своите мнения и коментари върху социални проблеми в обществото, ще се проведе на 23.03.2017 г. от 11 часа в Заседателната зала на Ректората.