« Back

17.04.15

На 17 април 2015 г. от 10 часа в Дом на Съюза на учените – гр.  Пловдив, ул. „Митрополит Паисий“ 6, катедра „Теология“ към Философско-историческия факултет (ФИФ) на Пловдивски университет (ПУ) провежда за втора поредна година кръгла маса на тема:

"Православието - традиции и съвременност"

На конференцията ще бъдат изнесени доклади от студенти от Пловдивския и Софийския университет от специалност Теология и гости-пратньори от „Липецкий государственный технический университет“ Русия.  Участниците ще представят своите първи научни проучвания в областта на библеистиката, историята на Българската православна църквата, пастирското богословие, литургиката, педагогиката, църковната археология, християнското изкуство, инославните изповедания и нехристиянските религиозни учения.

Подробна програма може да видите тук.