« Back

04.11.2019

Информация за класирането в магистърските програми на Философско-историческия факултет може да видите, както следва:

Археология и археологическо културно наследство

Българската история в балкански и европейски контекст

Гражданско образование

Дипломация и международни отношения

История и цивилизации на Стария и Новия свят

Културен туризъм и културно проектиране

Социална медиация и комуникация

Соционализа и междучовешки отношения

Православие - традиция и съвременност

Философия и литература

*Документи за записване се приемат до 04.11.2019 г. в стая 206 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 358  при инсп. Нели Чиликова, с квитанция за платена семестриална такса и в каб. 217 при инсп. Весела Говедарова 032/261 354 (само за МП Археология и археологическо културно наследство)

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ!