« Back

14-17.04.17

Във връзка със Заповед на Ректора на ПУ проф. Запрян Козлуджов Великденската ваканция за преподавателския, непреподавателския състав и студентите на университета е от 14 април 2017 до 17 април 2017, включително.

Светли празници!

Заповед № Р33-1390/11.04.2017