« Back

12-13.10.2018

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ЕТНОЛОГИЯ

 

Покана за конференция

Оттук-оттам – културна динамика и съвременни процеси

докторански четения на 12 - 13 октомври 2018 г.,

СУ „Св. Климент Охридски”, Нова Конферентна зала, ет.2, Северното крило

         

 

 Уважаеми колеги,

 Катедра Етнология при СУ спазва десетилетна традиция да подкрепя и насърчава израстването на млади научни специалисти, затова има удоволствието да Ви покани на станалата вече ежегодна научна конференция. Темата на научния форум има за цел да   насочи вниманието на магистри и докторанти към динамиката на съвременните културни процеси, влизащи в полезрението на етноложката наука. Зададената тематична рамка е с възможности за етнографско, етноложко, антроположко, фолклористично и друго научно представяне на разглежданите проблеми. Това е добра възможност за участие на широк кръг от магистри и докторанти.

Тази година организаторите поемат само нощувката на участниците. Разноските по пътуването с автобус от и до София, както и дневните са за сметка на участниците. Представените доклади от конференцията ще бъдат публикувани в отделен сборник.

Уважаеми колеги, очакваме Вашите заявки за участие до 15 юни 2018 г. Същите трябва да съдържат имена на участника, учебно заведение и академично звено, електронен адрес, заглавие на доклад, резюме до 1000 знака.

 

Моля, изпращайте Вашите заявки на гл. ас. Петя Василева - Груева на електронен адрес: p.grueva@abv.bg

 

  С колегиален поздрав:

  доц. д-р Джени Маджаров

  ръководител на катедра Етнология