« Back

12.03.2014

На 12.03.2014 г. Катедрата по етнология организира публична лекция на гост-лектора по програма Еразъм доц. д-р Дагнослав Демски от Университет „Николай Коперник“, Торун (Полша) на тема: "Ритуалите на племето Адиваси в перформативна перспектива" (Adivasi tribal rituals from performative perspective).