« Back

10.03.17

Катедра „Етнология“ кани преподаватели и студенти на лекцията на проф. д.с.н. Иван Стефанов на тема „Цивилизация и култура“. Тя ще се състои на 10 март 2017 г., от 9.30 ч. в 17 ауд.

Проф. Иван Стефанов е високо ценен специалист в областта на социологията и културологията, със значителен принос за създаването на специалности Етнология и Социология в Пловдивския университет. От 1993 до 2016 г. той чете лекции по дисциплината Културология пред студенти от различни специалности във Философско-историческия факултет.

Заповядайте!