« Back

09.05.014

Катедра "Социология и науки за човека" организира избираем курс "Увод в социалната психиатрия", с преподавател доц. д-р Майя Рус-Маковец, Ръководител Катедра "Психиатрия", Медицински факултет в Университета в Любляна, Словения.

Курсът ще се проведе в периода 09.05. - 13.05.2014 г. по следния график:

09.05.2014 г. от 10:00 до 15:00 часа в 17 ауд.

10.05.2014 г. от 10:00 до 15:00 часа в 18 ауд.

11.05.2014 г. от 10:00 до 15:00 часа в 13 ауд.

12.05.2014 г. от 10:00 до 13:30 часа в 33 с.з.

13.05.2014 г. от 10:00 до 12:00 часа в 19 ауд. и от 13:30 до 16:30 часа в 18 ауд.

Обучението ще се проведе на английски език.