« Back

08.07-26.09.2019

Заповед на Ректора на ПУ "Паисий Хилендарски" за ползване на платения годишен отпуск от всички, работещи в университета.