« Back

07-18.03.16

Моля, всички дипломирани през 2015 година студенти на Философско-историческия факултет  да се яват за подписване на дипломите си в периода 7-18 март 2016 година, в каб. 208, при инсп. Нели Чиликова!