« Back

03.10.2018

Българска Търговско-Промишлена палата и Търговско-Промишлена Камара - Пловдив Ви информират, че на 3 октомври 2018 г. ще се проведе представяне на електронна платформа за медиация. Събитието е свързано с проект e-MEDIATION - Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове, изпълняван от БТПП и фондация „Право и Интернет“.

В тази връзка, Ви каним да вземете участие в събитието, чиято цел е запознаване с възможностите за електронна медиация, както и засилване на обществения интерес към медиацията като извънсъдебен начин за разрешаване на спорове.

Представянето ще се състои на 3 октомври 2018 г. от 14.30ч. в зала „Самара“ на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, ул. Самара 7, етаж 2.

Проектът e-MEDIATION обединява усилията на фондация „Право и Интернет“ и БТПП към по-широкото прилагане на Директива 2008/52/ЕО чрез разработването на сигурно решение на информационните технологии за онлайн медиация в контекста на международни спорове, както и насърчаването на медиационна култура в българското общество.

Моля потвърдете своето присъствие на тел.: 032 908998, 02 8117 489 или на e-mail: office@pcci.bg , g.dimitrova@bcci.bg до 28 септември 2018 г.

Участието е безплатно!

Предварителна програма и регистрационна форма.