Разписание на учебните занятия

 

Редовно обучени

Задочно обучение


На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля да следите за промени в учебните разписания!

 

Философия

 

ИД за 2 семестър 2018-2019
ИД Философия и игра-блоково на 7-8 май 2019(вторник и сряда втора седмица), група 9,30-18,00 часа на Костаки Пеев, както следва

7.05. от 9:00-12:00 ч. 39 к.з.; от 12:00-18:00 . 37 с.з.

8.05. от 9:00-13:30 ч. 31 с.з.; от 13:30-16:30 ч.  35 с.з.; от 16:30-18:00 ч.  41 с.з.

ИД Некласическа формална логика при ас. Тодор Петков на дати 09.05 .2019, 16.05,2019, 30.05.2019 г. - зали допълнително на Костаки Пеев.
ИД за 1 семестър 2018-19
Философия на психиатрията (ас. Тодор Петков), с лекции на 2 четвъртък, 15,00-19,30 часа в 39 к.з.
Социални трансформации (д-р Пламен Нанов), с лекции на 1 четвъртък, започващи от 15.11.2018 като от 10,30 часа се чакате с преподавателя в двора на Костаки, а залите след това са както следва 12,00-13,30 в 31 с.з., 13.30-15,00 в 27 с.з.
Обръщам внимание на студентите от 4-ти курс, че задължително посещават и двете, тъй като прехвърлят от Педагогически модул във Философски.

 

Лекциите по Философска логика 1 ч, при д-р Деян Деянов, на дати 13.11.2018 и 15.01.2019 от 15,00-16,30 ще се провеждат в 35 с.з.

СЪОБЩЕНИЕ за студентите от 3 курс на специалност ФИЛОСОФИЯ Лекциите по МЕТОДИКА при гл. ас. д-р Евелина Варджийска ще започнат на 15 октомври 2018 г. поради заболяване на преподавателя.

СЪОБЩЕНИЕ за студентите от 4. курс на специалност ФИЛОСОФИЯ Лекциите по съвременна философия І част при гл. ас. д-р Евелина Варджийска ще започнат на 16 октомври 2018 г. поради заболяване на преподавателя.  
 

Академичен календар за учебната 2018/2019 учебна година

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ в ПУ "Паисий Хилендарски"

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2018/19

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2017/18