Разписание на учебните занятия

 

Редовно обучение

Задочно обучение


На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля да следите за промени в учебните разписания!

 

Философия

ИД за 1 семестър 2018-19
Философия на психиатрията (ас. Тодор Петков), с лекции на 2 четвъртък, 15,00-19,30 часа в 39 к.з.
Социални трансформации (д-р Пламен Нанов), с лекции на 1 четвъртък, започващи от 15.11.2018 като от 10,30 часа се чакате с преподавателя в двора на Костаки, а залите след това са както следва 12,00-13,30 в 31 с.з., 13.30-15,00 в 27 с.з.
Обръщам внимание на студентите от 4-ти курс, че задължително посещават и двете, тъй като прехвърлят от Педагогически модул във Философски.

 

Лекциите по Философска логика 1 ч, при д-р Деян Деянов, на дати 13.11.2018 и 15.01.2019 от 15,00-16,30 ще се провеждат в 35 с.з.

СЪОБЩЕНИЕ за студентите от 3 курс на специалност ФИЛОСОФИЯ Лекциите по МЕТОДИКА при гл. ас. д-р Евелина Варджийска ще започнат на 15 октомври 2018 г. поради заболяване на преподавателя.

СЪОБЩЕНИЕ за студентите от 4. курс на специалност ФИЛОСОФИЯ Лекциите по съвременна философия І част при гл. ас. д-р Евелина Варджийска ще започнат на 16 октомври 2018 г. поради заболяване на преподавателя.  

 

СПИИ

ИД

Социология на образованието ще се изучава в поток - СПИИ, СНЧ и СА.

Лекциите ще се водят от доц. д-р Пенкова и гл. ас. д-р Николова и ще се вземат блоково в ден събота, по следния график:

27.10. (събота) - 12 - 15 часа в 18 ауд., гл. ас. д-р Нина Николова

03.11. (събота) - 12 - 15 часа в 18 ауд., гл. ас. д-р Нина Николова

24.11. (събота) - 10,30 - 13,30 и 14,30 - 17,30 в 19 ауд, доц. д-р Стойка Пенкова

01.12. (събота) -  10,30 - 13,30 и 14,30 - 17,30 в 19 ауд, доц. д-р Стойка Пенкова

Упражненията ще води докт. Радослав Даярски.

Демография и политики стартират на 18.10.2018 г. (четвъртък) и ще се провеждат всеки 1 четвъртък от 9 до 16,30 ч. в 39 с.з.

Преподавател по дисциплината е доц. д-р Алексей Пампоров.

Съобщения за СПИИ:

Занятията при проф. д-р Иво Христов ще се провеждат блоково и стартират от месец Ноември 2018 г.

На 03.10.18 г. (сряда) учебните занятия по "Семиотика за социолози" на 1 курс Социология на правото, икономиката и иновациите ще бъдат с начален час: 11,30 ч.

На 04.10.18 г. (сряда) учебните занятия по "Количествени изследвания" на 2 курс Социология на правото, икономиката и иновациите ще бъдат с начален час: 10,00 ч.

 

Академичен календар за учебната 2018/2019 учебна година

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ в ПУ "Паисий Хилендарски"

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2018/19

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2017/18