Докторски програми

 

Допълнителен проем на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 г. - срок 21.04.2017

 

Докторска прогарма

Редовно

Задочно

1

Етнология

1

-

2

Социална антропология

1

-

3

Науки за културата

1

-

4

Социология

2

-

5 Социология(Социология и науки за човека) 1 -

 

За повече информация: http://procedures.uni-plovdiv.bg/

Цвета Темелкова - 032/ 261408