Туризмът - предизвикателства на икономическата криза

Философско-исторически факултет при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Нов Български университет - Департамент по бизнесадминистрация организираха представянето на книгата "Туризмът - предизвикателствана икономическата криза". Разработените проблеми бяха представени от доц. Соня Алексиева и доц. Красимира Кръстанова. Доц.  Соня Алексиева подари свои книги на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към ФИФ и на Библиотеката на ПУ.