Конференция "Перформативното тяло"

Тялото е безмълвен факт, бяла страница, активен или пасивен посредник, остносителна стабилност. Но и рефлективност. Външният свят се налага над него в търсене назначения, приложими към това тяло, чиято природна даденост подлежи на постоянно преразглеждане. Тялото е разказ, фикция. Изградено, моделирано от действия и дейности, то притежава пол, род, може да бъде характеризирано. Тялото се вписва както в социалния, така и в чувствения свят. Облечено в надписи, в прекия и преносен смисъл, облечено с табута, тяло-тотем и тяло-употреба. Неговите отвори и секреции формализират и конкретизират очертанията му. Перформативното тяло ги преодолява и се преобразява.

Този колоквиум е среща на специалисти от различни дисциплини и с различни гледни точки, за обсъждане на „тялото като културен и философски проблем", „перформативното тяло" и „телесните постижения".

Сред участниците е и Гийом Вале, който ще засегне въпроса за екстремния спорт - бодибилдингът.   

Организатори:
 

Програма

Видеозаписи