Деканско ръководстводоц. д-р Красимира Кръстанова
Декан на ФИФ
телефон: 032 / 261 434
email: krkrastanova@uni-plovdiv.net
приемно време: Понеделник от 12:00 до 13:30 ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат

доц. д-р Симеон Кацаров
Зам.-декан на ФИФ
телефон: 032 / 261 434
email: simo_st@uni-plovdiv.bg, simo_st@abv.bg
приемно време: Сряда от 10.30 до 12.00 ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат

доц. д-р Стойка Пенкова
Зам.-декан на ФИФ
телефон: 032 / 261 434
email: tonipenkova@yahoo.com
приемно време: вторник от 14.00 до 15.00 ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат

Десислава Димитрова
Административен сътрудник на ФИФ
телефон: 032 / 261 433
email: desislavadimitrova@uni-plovdiv.net
приемно време: понеделник от 10.30 - 12.30 и вторник-петък от 13.30 - 15.00ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат

Кремена Цанкова
Административен секретар на ФИФ
телефон: 032/261 433
email: krem_che@abv.bg
приемно време: понеделник от 10.30 - 12.30 и вторник-петък от 13.30 - 15.00ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат