ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ФИФ! Срокът за подаване на заявленията за явяване на ДИ и ЗДР през юлска сесия 2020 година е 10 дни преди датата на изпита и защитата.

Заявленията се подават при инспектор Нели Чиликова, Ректората, етаж 2, 206 каб. и инспектор Весела Петкова, Ректората, етаж 2, 217 кабинет.