ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ТЕОЛОГИЯ"

ОБЯВЯВА ПРИЕМ

за учебната 2017-2018 година
по програма за придобиване на

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
УЧИТЕЛ ПО РЕЛИГИЯ (ПРАВОСЛАВИЕ)

 

Срок на обучение: два семестъра в рамките на учебната година
Форма на обучение : редовна (събота и неделя)
Семестриална такса:

 • 250 лв ( за групово обучение)

Изисквания към кандидатите: диплома за висше образование ОКС „Бакалавър" с професионална квалификация:

 • детски учител;
 • начален учител;
 • детски и начален учител;
 • учител в прогимназиален или гимназиален етап на СОУ .

Учебният план включва курсове по:

 • Въведение в богословието
 • Свещена история на Стария Завет
 • Свещена история на Новия Завет
 • Основи на православната вяра
 • Въведение в богослужебните традиции
 • Агиология
 • Еортология
 • Устройство  и управление на БПЦ
 • Християнска етика
 • Методика на обучението по религия
 • Християнско изкуство - иконопис и музика

Студентите по програмата за допълнителна квалификация се дипломират с държавен изпит и придобиват правоспособност да работят като учители по Религия (православие) в детската градина и всички степени на СОУ

 

Място на провеждане

 1. ПУ "Паисий Хилендарски"- гр.Пловдив


Срок за записване: 01.09.2017 - 05.10.2017 г.

Прием на документи:

 1. За гр. Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски"- Ректорат, ул. Цар Асен №24, Учебен отдел, ст. 206, инспектор Н. Чиликова

За повече информация:

 • Пловдив -  тел. 032 261 317; 032 261 358; GSM 0895 476 048 и 0879 629 509

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР 2017-18 ГОДИНА