Студентският клуб за етноложки изследвания „Проф. Тодор Ив. Живков" е свободен форум на следващите етнология от всички курсове. Неговата цел е да спомогне за дейното съществуване на етноложка и антроположка колегия в университета чрез общуване между студенти, преподаватели и външни лектори извън учебните програми. Всяка втора седмица се обменят мисли и идеи по теми, които интересуват студентите. В рамките на клуба се организират екскурзии и срещи с избрани личности; посещават се изложби и културни и научни събития, правят се научни изследвания и дискусии. Това е сцена, на която всеки може да се изяви и да стане свидетел на изявите на своите колеги; да даде шанс на въображението си и на въображението на другия; да бъде чут и да чуе останалите.

 

Срещи на клуба: