Деканско ръководстводоц. д-р Красимира Кръстанова
Декан на ФИФ
телефон: 032 / 261 434
email: krkrastanova@uni-plovdiv.net
приемно време: Понеделник от 12:00 до 14:00 ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат

доц. д-р Валентин Петрусенко
Зам.-декан на ФИФ
телефон: 032 / 261 434
email: petrus@uni-plovdiv.bg
приемно време: Вторник от 11.00 до 13.00 ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат

доц. д-р Сийка Ковачева
Зам.-декан на ФИФ
телефон: 032 / 261 491
email: siykakovacheva@gmail.com
приемно време: Сряда от 16.00 до 17.00 ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 1, Катедра Приложна и институционална социология

Десислава Димитрова
Административен сътрудник на ФИФ
телефон: 032 / 261 433
email: desislavadimitrova@uni-plovdiv.net
приемно време: понеделник от 10.30 - 12.30 и вторник-петък от 13.30 - 15.00ч.
кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 5, Деканат